Home » Privacy Beleid

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Sfeermeesters kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Sfeermeesters, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Sfeermeesters verstrekt.
De Sfeermeesters kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM DE SFEERMEESTERS GEGEVENS NODIG HEEFT
De Sfeermeesters verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Sfeermeesters uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DE SFEERMEESTERS GEGEVENS BEWAART
De Sfeermeesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De Sfeermeesters verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden gedeeld met:
-Mollie: Waar de betaling plaatsvind.
-Sendcloud: Voor de verzending van het bestelde product.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De Sfeermeesters worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Sfeermeesters gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@desfeermeesters.nl.
De Sfeermeesters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De Sfeermeesters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van De Sfeermeesters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Sfeermeesters verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Sfeermeesters op via info@desfeermeesters.nl.

www.desfeermeesters.nl is een website van De Sfeermeesters

De Sfeermeesters is als volgt te bereiken:
Adres: Harsweg 20A, 2461EZ Ter Aar
KVK: 77104013
Telefoon: 0651327592
E-mailadres: info@desfeermeesters.nl